ODSZKODOWANIA


W ramach spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych
w szczególności w zakresie:
.

- roszczeń z zakresu prawa medycznego (m.in. błędy lekarskie) w ramach postępowania cywilnego, karnego i dyscyplinarnego,

- dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków drogowych, zarówno od sprawców jak i ubezpieczycieli, na drodze postępowania cywilnego
i karnego,

- roszczeń majątkowych i niemajątkowych za naruszenia dóbr osobistych,

- roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- roszczeń z zakresu prawa prasowego.