WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego na zasadach określonych w umowie z Klientem, bądź godzinowego, szczególnie dogodnego przy powierzeniu nam stałej obsługi prawnej.
W sprawach, które zostaną nam powierzone do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.
Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi od 150 do 250 zł. (kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT).